Przy pierwszym wejściu w poniższy link należy wybrać na mapie Polski szukaną lokalizację.

Po zamknięciu wszystkich stron i ponownym uruchomieniu poniższego linka powinno pamiętać poprzednią lokalizację.

Aktualne dane o poziomie smogu w Polsce Mapa Airly

Pył zawieszony PM 2,5 wartość normy:

- w okresie roku 25 µg/m3

Pył zawieszony PM 10 wartość normy:

- w okresie 24 godzin 50 µg/m3

- w okresie roku 40 µg/m3

- wartość informowania społeczeństwa 200 µg/m3

- wartość alarmowa 300 µg/m3

W załączeniu Rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.