os. Kombatantów 1 - wejście główne budynku

 

Sprawy Administracyjne - Pokój nr 1,  telefon bezpośredni : 12 349-78-00

 • Nadzór i kontrola utrzymania porządku w osiedlach,
 • Nadzór i kontrola utrzymania zieleni i dróg w osiedlach,
 • Nadzór i kontrola usług wywozu nieczystości – MPO,
 • Sprawy użytkowania pomieszczeń wspólnego użytku,
 • Sprawy dzierżawy terenów,
 • Najem lokali użytkowych,
 • Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Sanepidem,
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Współpraca z Urzędem Miasta Krakowa,
 • Sprawy skarg i zakłócania spokoju,
 • Sprawy wydawania książeczek opłat.

ADMINISTRATORZY:

 1. dla os. Kombatantów  – Tel nr wew.: 9
 2. dla os. J. Strusia          – Tel nr wew.: 8
 3. dla os. Na Lotnisku     – Tel nr wew.: 8
 4. dla os. Kalinowego      – Tel nr wew.: 7
 5. dla os. Wysokiego       – Tel nr wew.: 7
UWAGA !!!!
Druki do pobrania - w zalączeniu !