W celu zalogowania się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta należy "kliknąć" wyłącznie na winietkę "e-Bok - Moje Rozliczenia" - oznaczone na poniższym rysunku czerwoną strzałką.

W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi Elektronicznego Biura Obsługi Klienta należy "kliknąć" w menu rozwijanym na "Informacja o eBok" lub "Sposób logowania do eBok"


E bok

 

Następnie otworzy się okno z panelem logowania.
 

W tym miejscu należy :

  1. w polu "Identyfikator lub e-mail" - wpisać numer identyfikacyjny lokalu w Spółdzielni (np. L0001) podany na książeczce opłat oraz na wydruku wcześniej uzyskanym w Dziale Administracji przy uzyskiwaniu dostępu do EBOK i hasła startowego.
  2. w polu "Hasło" - wpisać przy pierwszym logowaniu hasło startowe uzyskane w Spółdzielni lub swoje hasło (w przypadku kolejnych logowań).

Uwaga:

  1. Przy pierwszym logowaniu po wpisaniu hasła startowego system poprosi Państwa o zmianę hasła - co jest konieczne, gdyż zapewnia Państwu bezpieczeństwo dostępu do portalu.
  2. Dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta jest możliwy dopiero po godzinie 24.00 dnia, w którym nastąpiło wydanie hasła startowego !!!

alt