Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” pod względem Administracyjnym Miasta Krakowa (adresowym) położone są w dwóch Dzielnicach Miasta Krakowa, tj:

w Dzielnicy XVI Miasta Krakowa położone są następujące budynki mieszkalne w niżej wymienionych osiedlach:

 •    Józefa Strusia: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18,
 •    Kalinowe: 3, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23,
 •    Na Lotnisku: 9, 16, 19, 20, 21,
 •    Wysokie: 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4, 8, 9, 10, 12, 13,

w Dzielnicy XV Miasta Krakowa położone są następujące budynki mieszkalne w osiedlu Kombatantów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,.

Proporcje w/w zasobów mieszkaniowych po względem liczby lokali mieszkalnych, liczby osób zamieszkujących – stan na koniec 2007r. oraz pod względem sumarycznej wielkości powierzchni lokali mieszkalnych przedstawia poniższe zestawienie:

Osiedle

Liczba mieszkań

Powierzchnia w m2

J. Strusia

1 947

80 061

Kalinowe

1 435

49 411

Kombatantów

841

39 841

Na Lotnisku

601

24 217

Wysokie

512

24 257

Ogółem:

5 336

217 787

Pozostałe zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” to zespoły garaży, budynki o charakterze użytkowym oraz budynki związane z obsługą całych zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”. Do tej grupy budynków należą:

zespoły garaży:

 •    w os. Józefa Strusia: 3a, 4a, 9a 10a, 15a, 16a,
 •     w os. Kalinowe: 20a, 21a, 22a i 23a.
 •    w os. Kombatantów: 1a, 1b, 1c, 1d
 •     przy ul. Wiślickiej 18 a.

budynki o charakterze użytkowym:

 •    w os. Józefa Strusia: 1, 12, 13
 •     w os. Kalinowe: 12
 •    w os. Kombatantów 14,

budynki związane z obsługą całych zasobów Spółdzielni:

 •    w os. Józefa Strusia – hydrofornia,
 •    w os. Kalinowe – hydrofornia,
 •    w os. Na Lotnisku: – hydrofornia,,
 •    w os. Wysokie: – hydrofornia,
 •    w os. Kombatantów budynek techniczny nr 1 i 11a.

Podział zasobów na poszczególne nieruchomości oraz struktura współwłasności

Udziały w nieruchomościach 2018

Poniżej zamieszczono mapę sytuacyjną zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce