Skład Rady Nadzorczej X kadencji Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019r.

Lp. Rada Nadzorcza X kadencji
1 Kural Jan Przewodniczący Rady Nadzorczej
2 Sochacka-Janek Bożena Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3 Kupińska Karolina Sekretarz Rady Nadzorczej,
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej
4  Kapcia Bogumiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5   Utylski Edward  Przewodniczący Komisji Remontowej
6  Adamek Robert Członek Rady Nadzorczej
7 Czyrnek Józef Członek Rady Nadzorczej
8 Kozera Aleksander Członek Rady Nadzorczej
9 Kubiński Jan Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komisji Remontowej - od dnia 12.01.2021r.
10 Kurowska Elżbieta Członek Rady Nadzorczej
11 Wilk Mariola Członek Rady Nadzorczej