Skład Rady Nadzorczej XI kadencji Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2022r.

Lp. Rada Nadzorcza XI kadencji
1 Rzepecka Iwona Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2 Sochacka-Janek Bożena

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

3 Kupiński Tomasz

Sekretarz Rady Nadzorczej

4 Kozera Aleksander

Przewodniczący Komisji Remontowej

Członek Komisji Mieszkalniowej

5 Konopacka-Czyż Danuta

Przewodnicząca Komisj Mieszkaniowej

Członek Komisji Remontowej

6  Adamek Wioleta

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Mieszkalniowej

7 Skucińska Joanna

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Remontowej

8  Wilk Mariola

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Mieszkalniowej

9 Trzoniec Anna  Członek Komisji Rewizyjnej
10 Borek Maria Członek Komisji Mieszkalniowej
11 Kural Tomasz Członek Komisji Remontowej