alt

Informacja o elektronicznym dostępie do rozliczeń e-Bok - MOJE ROZLICZENIA

Portal elektroniczny e-Bok MOJE ROZLICZENIA (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) to szybki
i nowoczesny dostęp do konta rozrachunkowego dla dysponentów wszystkich lokali będących
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”
. Mogą Państwo w łatwy i bezpieczny sposób,
o dowolnej porze i z dowolnego miejsca uzyskać informacje dotyczące rozrachunków
ze Spółdzielnią.


Dostęp do portalu elektronicznego e-Bok - MOJE ROZLICZENIA uzyskuje się poprzez osobiste zgłoszenie się dysponenta lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”, w Dziale Administracji w siedzibie Spółdzielni,w godzinach przyjęć stron.
Po złożeniu odpowiedniego wniosku przez dysponenta lokalu, pracownik Spółdzielni (w miarę możliwości niezwłocznie) wygeneruje indywidualne dane (login i hasło startowe) do zalogowania dla dysponenta lokalu.Pobierz Wniosek

Portal elektroniczny eBok - MOJE ROZLICZENIA zawiera moduły:

  • Moje dane
  • Dokumenty
  • Faktury i zapłaty
  • Kalendarz płatności
  • Media
  • Rachunki i płatności
  • Saldo
  • Kontakt

Moduł „Moje dane” zawiera dwie zakładki:

  1. Moje dane: w której znajdziemy informacje o identyfikatorze, adresie lokalu i numerze rachunku bankowego.
  2. Moje miejsca: w której znajdziemy informacje o parametrach naliczeń danego lokalu (m.in. powierzchnia lokalu, liczba liczników, powierzchnia schowków).

Moduł „Dokumenty” zawiera korespondencję, która została dostarczona na maila, po uprzedniej zgodzie na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną (mailową).

Moduł „Faktury i zapłaty” zawiera informacje na temat faktur naliczeniowych (opłaty za lokal) wystawionych w danym okresie: data wystawienia, termin płatności, kwota naliczenia, kwota pozostająca do zapłaty.

Moduł „Kalendarz Płatności” zawiera informacje na temat faktur naliczeniowych (opłaty za lokal) pozostałych do zapłaty w formie widoku tradycyjnego kalendarza.

Moduł „Media” zawiera trzy zakładki znajdziemy tu informacje o zainstalowanych licznikach w lokalu, ich odczytach oraz zużyciu wody w m3.

Moduł „Rachunki i płatności” przedstawia rozrachunki na danym lokalu czyli wszystkie wystawione faktury naliczeniowe, korekty naliczeń, rozliczenia mediów, dokonywane wpłaty. Jest to odzwierciedlenie historii konta rozrachunkowego lokalu.

Moduł „Saldo” przedstawia saldo rozrachunkowe na lokalu czyli istniejącą nadpłatę lub niedopłatę na lokalu.


 

Pliki do pobrania:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Wniosek o dostęp do e-bok Moje Rozliczenia.pdf)Wniosek o dostęp do e-bok Moje Rozliczenia.pdf26 kB