Tu są TELEFONY do biur Spółdzielni

 BIURO SPÓŁDZIELNI 

Godziny przyjęć stron są jednakowe we wszystkich biurach Spółdzielni w osiedlu Kombatantów 1:

  • poniedziałek  od 10:00  do 15:00    
  • wtorek            od 10:00  do 17:00
  • czwartek        od 08:00  do 13:00
  • piątek              od 08:00  do 13:00

 KASA Spółdzielni czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Sprawy załatwiamy w poniżej wyszczególnionych pokojach - biurach

PARTER  
Administracja - sprawy porządkowe pokój nr 1
Inspektorzy - nadzór techniczny pokój nr 2
Mistrzowie - zgłaszanie usterek
pokój nr 3
Dziennik podawczy - przyjmowanie poczty pokój nr 4
Księgowość  - opłaty, zaległości, windykacja pokój nr 5
   
I PIĘTRO  
Dział Członkowski - tytuły prawne do lokali pokój nr 16
Główny Księgowy pokój nr 15
Zarząd Spółdzielni
pokój nr 13
Księgowość - rozliczania mediów pokój nr 17
Księgowość - wkłady mieszkaniowe
pokój nr 18