Stronę www.bienczyce.pl edytują pracownicy Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce” jest spółdzielnią o charakterze eksploatacyjnym.

Zasoby Spółdzielni położone są w Krakowie w Dzielnicy Nowa Huta.Spółdzielnia zarządza 47 budynkami mieszkalnymi,

15 zespołami garaży wolnostojących oraz 5 pawilonami o charakterze usługowo - handlowym.

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego można pobrać w formie załącznika - pod zdjęciem.

Położenie tych zasobów jest następujące ( widok z lotu ptaka ):

alt

Zobacz - Mapę poglądową zasobów Spóldzielni Mieszkaniowej Bieńczyce