• Stan prawny wszystkich terenów Spółdzielni jest w pełni uregulowany.

  Wszystkie tereny (działki gruntowe) zabudowane budynkami mieszkalnymi zostały w miesiącu lipcu 2007r. wykupione na własność od Gminy Miasta Krakowa. Obecnie tereny te są współwłasnością Spółdzielni i właścicieli wydorębnionych lokali w cześciach posiadanych udziałów w nieruchomości współnej.

   

  W stosunku do reszty terenów (działek gruntowych) zabudowanych budynkami niemieszkalnymi Spółdzielnia posiada uregulowany tytuł prawny w postaci użytkowania wieczystego gruntu.

   

  Rozkład rodzajowy przeznaczenia powierzchni terenów przedstawiono w poniższej tabeli:

  Przeznaczenie  terenu:

  2008r.

  Tytuł prawny

  Udział

  Pod  bud. Mieszkalnymi

  230 870

  Własność

  89,72%

  Pod  bud. Użytkowymi

  9 089

  Użytk. Wiecz.

  3,53%

  Pod  bud. Garaży

  7 929

  Użytk. Wiecz.

  3,08%

  Pod  bud. Hydroforni

  465

  Użytk. Wiecz.

  0,18%

  Pod  bud. Do obsługi zasobów

  3 165

  Użytk. Wiecz.

  1,23%

  Pod  Drogi i parkingi

  5 822

  Użytk. Wiecz.

  2,26%

  Razem powierzchnia w m2

  257 430

   

  100,00%

 • Poniżej można pobrać pełne zestawienia nieruchomości mieszkaniowych (budynki mieszkalne) oraz nieruchomości niemieszkaniowych (budynki niemieszkalne)