wy

Ważna informacja !

Od 5 marca  zapraszamy do nowej siedziby biur i kasy Spółdzielni os. Kombatantów 1.

 

ZBY 0365mały

PARTER 
Administracja - sprawy porządkowe 1
Inspektorzy - nadzór techniczny 2
Mistrzowie - zgłaszanie usterek  3
Dziennik podawczy - przyjmowanie poczty 4
Księgowość  opłaty, zaległości, windykacja 5
I PIĘTRO 
Dział Członkowski - tytuły prawne do lokali  11
Główny Księgowy 12
Zarząd Spółdzielni 14
Księgowość - rozliczania mediów 17
Księgowość - wkłady mieszkaniowe 18