Aby ubezpieczyć lokal mieszkalny należy zgłosić się do Działu Księgowości os. Kombatantów 1 pok. nr 5 w godzinach przyjęcia stron tel. 12/349-78-01 w celu pobrania i podpisania wniosku o ubezpieczenie w UNIQA TU S.A.

Można również złożyć wniosek o ubezpieczenie lokalu mieszkalnego w UNIQA TU S.A. za pośrednictwem strony internetowej Spółdzielni - LINK

Bezpośrednie przekierowanie na stronę UNUQA TU S.A. gdzie można zapoznać się z oferta i złożyć wniosek - LINK