Spółdzielnia nie świadczy usług odpłatnych dla mieszkańców.

Zasób pracowników - konserwatorów nie pozwala na świadczenie takich usług, ponieważ realizują oni bieżącą konserwację, wykonują bieżące remonty i remonty planowane wynikające z przepisów Prawa Budowlanego i innych przepisów branżowych.

W ramach własnego wykonawstwa remontowego:

  • wykonujemy i montujemy nowe węzły cieplne i ich automatykę,
  • wykonujemy wymianę poziomów wodnych wody w piwnicach, wyprowadzając zawory podpionowe z piwnic lokatorskich na korytarze piwniczne,
  • wykonujemy wymianę oświetlenia klatek schodowych na oświetlenie oszczędne z żarówkami typu LED i czujnikami ruchu,
  • wykonujemy instalacje przeciwoblodzeniowe w rynnach i rurach spustowych, które zapobiegają powstawania sopli, stwarzających zagrożenie dla mieszkańców i ich mienia.