Wentylacja grawitacyjna - zasady działania i bezpieczeństwo

 • Wentylacja grawitacyjna (naturalna) jest instalacją wykorzystującą siły natury tj. różnica temperatur powietrza czy siła wiatru.
 • Przepływ powietrza w mieszkaniach czy między wnętrzem budynku a otoczeniem wymuszany jest różnicą ciśnień spowodowaną w/w siłami natury, które powodują wypieranie lżejszego ciepłego powietrza kanałami wentylacyjnymi (piony kominowe) przez cięższe zimne powietrze napływające do mieszkania z zewnątrz przez nawiewniki okienne bądź otwarte okna.
 • Wentylacja grawitacyjna działa najlepiej gdy temperatura na zewnątrz jest znacznie niższa niż wewnątrz budynku, natomiast może przestać działać latem gdy temperatura powietrza zewnętrznego osiąga wyższe wartości niż temperatura panująca wewnątrz budynku/mieszkania.
 • Skrajnym przypadkiem jest sytuacja gdy w budynku/mieszkaniu jest zdecydowanie chłodniej niż na zewnątrz, wtedy najczęściej występuje zjawisko odwróconego ciągu i ciepłe powietrze napływa do wnętrza przez kanał wentylacyjny.
 • Podobne zjawisko występuje także wtedy gdy w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu/mieszkaniu powstaje mniejsze ciśnienie, niż to które panuje na zewnątrz, wywołane pracą wentylatora wywiewnego lub urządzenia grzewczego z naturalnym ciągiem (np. piecyk gazowy).
 • Aby temu zapobiec powietrze zewnętrzne dostarczane jest przez otwarte okna lub nawiewniki okienne do pokoi, a następnie przepływa przez poszczególne pomieszczenia przez szczeliny pod drzwiami (pokoje, przedpokój) lub kratki w dolnej części drzwi (łazienka, kuchni, WC), aby następnie przez kratki wywiewne i kominy wentylacyjne znajdujące się w kuchni, łazience i WC wydostać się na zewnątrz ponad dach budynku, unosząc zebrane po drodze zanieczyszczenia i zapachy.
 • Należy pamiętać, że system wentylacji grawitacyjnej działa pod wpływem niewielkich sił naturalnej cyrkulacji powietrza i każde zakłócenie przepływu powietrza przez mieszkanie tj. likwidacja szczelin pod drzwiami lub kratek w dolnej części drzwi, szczelne zamknięcie okien lub brak nawiewników oraz zatykanie lub zakładanie siatek w kratkach wentylacyjnych, może prowadzić do niewłaściwego funkcjonowania systemu wentylacji grawitacyjnej (naturalnej).
 • Takie działania mogą stwarzać realne zagrożenia dla zdrowia i życia dla mieszkańców !!!

Nawiewniki - konieczność zapewnienia dopływu powietrza do mieszkania

 • Urządzenia nawiewne tj. nawiewniki okienne służą do doprowadzenia niezbędnej ilości powietrza zewnętrznego dla potrzeb wentylacji lokalu.
 • Urządzenia te montowane są w oknach lub drzwiach balkonowych.
 • Ich ilość zależna jest od wielkości strumienia powietrza jaki należy dostarczyć do lokalu w celu prawidłowego funkcjonowania instalacji wentylacji, i wynika z wartości podanych w Polskiej Normie PN-83/B-03430 dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
 • Obowiązek stosowania urządzeń nawiewnych w przypadku wentylacji grawitacyjnej (całość zasobów SM "Bieńczyce") wynika z obowiązujących przepisów.

Obowiązkowe przeglądy urządzeń gazowych

 • Sprawność i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń gazowych zależy od wykonywania okresowych przeglądów zgodnie z instrukcja obsługi.
 • Brak okresowych przeglądów szczególnie zatkanych sadzą pieców gazowych do podgrzewania wody jest powodem złego spalania gazu i zagrożeniem powstawania w spalinach zabójczego tlenku węgla  (CO)!!!
 • Przy prawidłowym spalaniu gazu powstaje para wodna i dwutlenek węgla (CO2), który nie jest trujący.