Drukuj
UWAGA !!!! Najważniejsze wzory typowych warunków i do pobrania na dole strony.
 
 Proszę wybrać z 7 poniższych tematów odpowiedni:
 

1. Podział zakresu technicznego na SPÓŁDZIELNIĘ i  UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

2. Zasady bezpieczeństwa - BUDYNKU i LOKALU wg. Rozporządzenia MSWiA z 1999r.

3. Zasady bezpieczeństwa - WENTYLACJA LOKALU

4. Zasady zgłaszania awarii i usterek

5. PORADNIK w typowych sprawach technicznych

6. Zakres robót niedozwolonych dla użytkowników lokali

7. Centralne ogrzewanie - uwarunkowania

 

Poniżej zakres rzeczowy prowadzonych spraw technicznych:

 

Sprawy Techniczne INSPEKTORZY, os. Kombatantów 1 (pokój nr 2), tel. bezpośredni 012 349-78-02

W tym miejscu załatwiamy formalne sprawy techniczne :

Sprawy Techniczne MISTRZOWIE, os. Kombatantów 1 (pokój nr 3), tel. bezpośredni 012 349-78-03

 

W tym miejscu zgłasza się usterki i załatwiamy poniższe sprawy: