Skład Rady Nadzorczej X kadencji Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019r.

Lp. Rada Nadzorcza X kadencji
1 Kural Jan Przewodniczący Rady Nadzorczej
2 Sochacka-Janek Bożena Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3 Kupińska Karolina Sekretarz Rady Nadzorczej,
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej
4  Kapcia Bogumiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5  Utylski Edward Przewodniczący Komisji Remontowej
6  Adamek Robert Członek Rady Nadzorczej
7 Czyrnek Józef Członek Rady Nadzorczej
8 Kozera Aleksander Członek Rady Nadzorczej
9 Kubiński Jan Członek Rady Nadzorczej
10 Kurowska Elżbieta Członek Rady Nadzorczej
11 Wilk Mariola Członek Rady Nadzorczej

 

PRZYJĘCIA STRON PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" przyjmuje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1700 do 1800

w siedzibie Rady Nadzorczej os. J. Strusia 18

(za wyjątkiem miesięcy: lipiec i sierpień)