PRZYJĘCIA STRON PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" przyjmuje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1700 do 1800

w siedzibie Rady Nadzorczej os. J. Strusia 18  (za wyjątkiem miesięcy: lipiec i sierpień).

 

Dyżur w październiku 2019r. pełnić będą:

  • Pani Bożena Sochacka - Janek
  • Pan Józef Czyrnek
  • Pan Jan Kubiński