Lorek

 

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie realizacji wykonania instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni w latach 2018 - 2024.

 

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje,  że w ANKIECIE dotyczącej akceptacji wykonania instalacji CCWU wzięło udział 3620 osób, co stanowi 67,89% wszystkich właścicieli lokali, z czego 80,97% wyraziło zgodę na wykonanie CCWU   Wyniki ANKIETY w poszczególnych nieruchomościach i budynkach przedstawiamy poniżej w załączniku 

Wobec wyników ANKIETY  w dniu 2 lutego 2017r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwałą nr 12/2/IX/2017 wyraziła zgodę na rozpoczęcie procedury realizacji dostawy ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni, zobowiązując Zarząd Spółdzielni do jej realizacji.

15 maja 2017r. Zarząd Spółdzielni podpisał umowę o współpracy z MPEC S.A. Kraków oraz z EDF Polska S.A. w zakresie realizacji programu centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni w okresie 2018r. – 2024r.
2 czerwca 2017r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni podjęło uchwałę nr 9/2017 o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań kredytowych jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 
W lipcu 2017r. zostały  wykonane audyty i projekty instalacji CCWU w budynkach nr 5, 6 i 7 w os. Kombatantów.
W dniach 11,12 i 13 września 2017r. odbyły się zebrania informacyjne z mieszkańcami w/w budynków.
W marcu 2018r. została zakończona inwestycja CCWU w w/w budynkach.
 
Dla kolejnych budynków: os. Kombatantów 2, 3, os. Kalinowe 20,22, os. Strusia 18 w 31 marca 2018r. zostały wykonane audyty i projekty instalacji CCWU.
W dniach 20,21 i 22 listopada 2018r. odbyły się zebrania informacyjne z mieszkańcami w/w budynków.
Obecnie jest wykonywana instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej w w/w budynkach, przez firmy wyłonione w drodze przetargu.
Planowane zakończenie prac - czerwiec 2019r.
 
 
16 sierpnia 2017r. Zarząd Spółdzielni przyjął Uchwałą Nr. 101/32/2017 harmonogram wstępnych terminów realizacji instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w poszczególnych budynkach. Terminy ujęte w tym zestawieniu mogą być korygowane ze względów technicznych, organizacyjnych lub finansowych występujących w poszczególnych nieruchomościach.
Ciekawe linki o Centralnej Ciepłej Wodzie Użytkowej

Ciepło woda dla Krakowa

Centralna ciepła woda użytkowa dla Krakowa

Program "Ciepła woda użytkowa"

Ciepła woda bez piecyka - informacja MPEC S.A.

Zadowoleni z ciepłej wody z kranu