Drukuj

Aktualny stan prawny na 19.01.2021r.

1. Przepisy ogólne

2. Przepisy ogólne c.d.

3. Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

6. Prawo odrębnej własności lokalu

7. Przepisy karne

8. Przepisy przejściowe i końcowe

9. Przepisy Art 2 - Art 12 ustawy o zmianie USM z 2017r obowiązujące od 9.09.2017r.

10. Ustawa o zmianie ustawy o SM z 2 czerwca 2005r

11. Ustawa o zmianie ustawy o SM z dnia 14 czerwca 2007r.

12. Ustawa o zmianie ustawy o SM z dnia 18 grudnia 2009 r.