Drukuj

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” pod względem Administracyjnym Miasta Krakowa (adresowym) położone są w dwóch Dzielnicach Miasta Krakowa, tj:

w Dzielnicy XVI Miasta Krakowa położone są następujące budynki mieszkalne w niżej wymienionych osiedlach:

w Dzielnicy XV Miasta Krakowa położone są następujące budynki mieszkalne w osiedlu Kombatantów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,.

Proporcje w/w zasobów mieszkaniowych po względem liczby lokali mieszkalnych, liczby osób zamieszkujących – stan na koniec 2007r. oraz pod względem sumarycznej wielkości powierzchni lokali mieszkalnych przedstawia poniższe zestawienie:

Osiedle

Liczba mieszkań

Powierzchnia w m2

J. Strusia

1 947

80 061

Kalinowe

1 435

49 411

Kombatantów

841

39 841

Na Lotnisku

601

24 217

Wysokie

512

24 257

Ogółem:

5 336

217 787

Pozostałe zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” to zespoły garaży, budynki o charakterze użytkowym oraz budynki związane z obsługą całych zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”. Do tej grupy budynków należą:

zespoły garaży:

budynki o charakterze użytkowym:

budynki związane z obsługą całych zasobów Spółdzielni:

Podział zasobów na poszczególne nieruchomości oraz struktura współwłasności

Udziały w nieruchomościach 2018

Poniżej zamieszczono mapę sytuacyjną zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce