Drukuj

Zasady rozliczeń kosztów i opłat dostawy wody i odbioru ścieków

Zasady rozliczania różnic w bilansie wody dla budynku

Zasady rozliczeń kosztów i opłat lokalnych z tyt.: podatków od gruntu i nieruchomości

os. Kombatantów 1 

Sprawy Finansowe -   telefon bezpośredni : 12 349-78-01

 Pokój nr 5 (parter budynku), Tel. nr wew.: 7  

 Pokój nr 17 (I piętro), Tel. nr wew.: 9 

Pokój nr 18 (I piętro), Tel. nr wew.: 8 

Jeżeli dysponent lokalu wnosi opłaty za lokal przez polecenie przelewu na indywidualny rachunek bankowy dla lokalu może zrezygnować z wydruku książeczki opłat dla lokalu.