Policja OK

 

 Na prośbę z Policji przekazujemy poniższe informacje

Dzielnicowy z Komisariatu Policji VII w Krakowie,  asp. Grzegorz Szyba prowadzi
na os. J. Strusia
w Krakowie działania zmierzające do eliminacji zjawiska polegającego na gromadzeniu się osób spożywających alkohol, zakłócających spokój i porządek publiczny oraz przeciwdziałaniu niszczenia infrastruktury placu zabaw znajdującego się obok bloku nr 7 na os. Strusia (teren ogródków jordanowskich bezpośrednio przyległych do bloku). Telefon kontaktowy
do dyżurnego - 47-835-29-11

Dalej są następne informacje

 

Dzielnicowy z Komisariatu Policji VII w Krakowie,  sierż.szt. Jan Kania prowadzi na os. Na Lotnisku w Krakowie działania zmierzające do eliminacji zjawiska polegającego na gromadzeniu się osób spożywających alkohol, zakłócających spokój i porządek publiczny oraz przeciwdziałaniu niszczenia infrastruktury placu zabaw znajdującego się w rejonie bloku nr 6 na os. Na Lotnisku (teren placu zabaw). Telefon kontaktowy do dyżurnego - 47-835-29-11.

Dzielnicowy z Komisariatu Policji VII w Krakowie,  sierż. Kamila Bara prowadzi na os. Kombatantów w Krakowie działania zmierzające do eliminacji zjawiska polegającego na gromadzeniu się osób spożywających alkohol, zakłócających spokój, porządek publiczny i zaśmiecających miejsce publiczne znajdujące  się w rejonie sklepu Happy Procent w os. Kombatantów 7a. Telefon kontaktowy do dyżurnego - 47-835-29-11