Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce” informuje, że  w dniu 16.09.2020r. Rada Miasta Krakowa  podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty (uchwała nr LXXXIII/2354/22) - załączeniu. Spółdzielnia jest zobligowana do dokonania zmiany dotychczas stosowanej metody ustalana opłat i wprowadzenia zasady naliczenia tych opłat na podstawie liczby osób zamieszkałych w lokalu. Niezależna od Spółdzielni wysokość opłaty od 1 lipca 2022r. od osoby zamieszkałej w lokalu wyniesie 27 zł. 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce" już od wielu lat nie prowadzi ewidencji osób zamieszkałych i żadne opłaty obecnie nie są naliczane od liczby osób w lokalu.
W związku z powyższym obowiązkiem prowadzenia ewidencji osób użytkownicy lokali są zobowiązani do złożenia w Spółdzielni oświadczenia (na odpowiednim druku) o ilości osób zamieszkujących lokal. Oświadczenie będzie można składać do:
• skrzynki odbiorczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych siedziby Spółdzielni,
• przesłać pocztą do Spółdzielni
• wysłać drogą elektroniczną podpisany skan/zdjęcie deklaracji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.10.2020r.
Państwa oświadczenie będzie stanowić podstawę do złożenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bieńczyce” deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za którą dysponent lokalu ponosi odpowiedzialność.