Os. J.Strusia
Komisariat Policji VII w Krakowie w osobie dzielnicowego mł. asp. Grzegorza Szyby prowadzi działania zmierzające do wyeliminowania gromadzenia się osób spożywających alkohol w miejscach publicznych na os. J. Strusia w rejonie bloków nr 6, 7, 18.
Telefon kontaktowy służbowy - 12/615-36-15

Os. Na Lotnisku
Dzielnicowy st. sierż. Michał Fortuna prowadzi w Krakowie na os. Na Lotnisku działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecanie terenu pomiędzy blokami 17-19 przy os. Na Lotnisku w Krakowie.
Telefon kontaktowy:
- służbowy 12/615-36-02
- komórkowy 604-220-859

Planowany okres podejmowanych działań: 01.08.2020 – 31.01.2021r.