Na prośbę Komisariatu Policji VII w Krakowie podajemy informację o działaniach funkcjonaruiszy Komisariatu Policji VII w Krakowie w okresie 01.08.2021 – 31.01.2022r. w osiedlach J. Strusia, os. Kalinowym, os. Na Lotnisku i os. Kombatantów.

 

Os. J. Strusia
Dzielnicowy z Komisariatu Policji VII w Krakowie mł. asp. Grzegorza Szyby  (telefon kontaktowy 478-35-36-15) prowadzi działania zmierzające do wyeliminowania gromadzenia się osób spożywających alkohol oraz zakłócających spokój i porządek publiczny oraz zaśmiecających w miejscach publicznych na os. J. Strusia w rejonie parku „Planty Bieńczyckie”.

Os. Kalinowym
Dzielnicowy st. sierż. Michał Fortuna (telefon kontaktowy 604-22-08-59, 478-35-36-02) prowadzi w Krakowie na os. Kalinowym działania zmierzające poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ul. Św. Rodziny i ul. Dunikowskiego poprzez montaż urządzeń infrastruktury drogowej poprawiającej widoczność przy włączaniu się do ruchu na ul. Dunikowskiego.

Os. Na Lotnisku
Dzielnicowy st. sierż. Jan Kania (telefon kontaktowy 604-21-98-02, 478-35-37-14) prowadzi w Krakowie na os. Na Lotnisku działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska naruszania zakazu zatrzymywania się na ul. Urbanowicza przy budynku nr 5.

Os. Kombatantów
Dzielnicowy sierż. Kamila Werewka prowadzi plan dzałania priorytetowego, gdzie w os. Kombatantów w rejonie alejek pomięzy blokali nr 5 i 6 występuje zagrożenie grupowania się osób, które głośno i wulgarnie się zachowują, spożywają alkohol w miejscu zabronionym oraz zaśmiecają miejsce publiczne. W piśmie z Policji nie podano telefonu kontaktowego do tego funkcjonariusza.