Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce zostało przełożone na podstawie art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020r. (Dz. U. z 2020 roku poz. 568) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innymi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw.

 

Przepis ten stanowi, że:

Atr 90 ustawy tarcza 1

Wobec powyższego Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce zostanie zwołane maksymalnie do 6 tygodni po odwołanu w kraju stanu epidemicznego, tj zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020r. (Dz. U. z 2020 roku poz. 568) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innymi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw.

Stanowisko Ministra Rozwoju w sprawie wanych zgromadzień w spółdzielniach mieszkaniowych