alt
Zasady prowadzenia korespondencji ze Spółdzielnią określa Regulamin prowadzenia korespondencji bezpośredniej oraz korespondencji elektronicznej z użytkownikami lokali, w tym:
Zasady prowadzenia korespondencji bezpośredniej (pisemnej)
Zasady prowadzenia korespondencji telefonicznej
Zasady prowadzenia korespondencji elektronicznej
Nadal istnieje możliwość uruchomienia dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-Bok na stronie internetowej www.bienczyce.pl > Moje rozliczenia, gdzie jest dostęp do indywidualnych rozliczeń lokalu, naliczenia opłat, salda, odczytów wodomierzy oraz otrzymywania korespondencji w formie elektronicznej ze Spółdzielni.
Z w/w Regulaminem można zapoznać tej stronie internetowej (w zakładce > Regulaminy Spółdzielni > Regulamin nr 15).
Jeżeli Państwo są zainteresowani powyższymi możliwościami komunikacji i przekazywania informacji to, zapraszamy do Działu Administracji Spółdzielni os. Kombatantów 1 w celu złożenia pisemnego oświadczenia na odpowiednim druku, który można pobrać także ze strony internetowej (zakładka Informacje – CO?/ GDZIE?JAK? / Sprawy Administracyjne).