Nie musisz już dzwonić lub przychodzić do Spółdzielni w celu sprawdzenia twoich rozrachunków.

Uruchomiliśmy elektroniczny dostęp do rozliczeń lokali - MOJE ROZLICZENIA.

Portal elektroniczny MOJE ROZLICZENIA, to szybki i nowoczesny dostęp do konta rozrachunkowego dla dysponentów wszystkich lokali w zasobach Spółdzielni .

Dostęp do portalu elektronicznego MOJE ROZLICZENIA uzyskuje się poprzez osobiste zgłoszenie się dysponenta lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”, w Dziale Księgowości w os. Kombatantów 10, w godzinach przyjęć stron.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku przez dysponenta lokalu, pracownik Spółdzielni (w miarę możliwości niezwłocznie) wygeneruje indywidualne dane (login i hasło startowe) do zalogowania dla dysponenta lokalu.

Uwaga – dostęp do portalu mają wyłącznie dysponenci lokali, czyli osoby posiadające tytuły prawne do lokali.

Więcej informacji w menu górnym – Moje rozliczenia – Informacja o e-bok gdzie można pobrać Instrukcję obsługi portalu MOJE ROZLICZENIA oraz WNIOSEK o uzyskanie dostępu do tego portalu.