alt

Zarząd  Spółdzielni apeluje do wszystkich użytkowników lokali o przestrzeganie w okresie zimowym następujących zaleceń bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych oraz przewodów ...

Zarząd  Spółdzielni apeluje do wszystkich użytkowników lokali o przestrzeganie w okresie zimowym następujących zaleceń bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych oraz przewodów kominowych i  wentylacyjnych:

W celu zapewnienia właściwego spalania gazu w urządzeniach gazowych (kuchenka gazowa, piecyk gazowy), ponadto w celu zapewnienia właściwego działania wentylacji grawitacyjnej -należy zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza do lokalu, poprzez montaż nawiewników
w futrynach okiennych lub okresowe rozszczelnianie okien .

  •  Montaż nawiewników wykonywany jest przez Spółdzielnie nieodpłatnie bez utraty gwarancji na zamontowane nowe okna. Umawianie bezpłatnego montażu nawiewników Tel: 12- 648-67-55 .
  • Urządzenia gazowe należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym (bezzwłocznie usuwać występujące usterki, przeprowadzać  okresowe kontrole techniczne, czyszczenie , konserwacje- przez uprawnionych specjalistów),
  • Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych w ścianach oraz w drzwiach łazienkowych oraz nie wolno tam montować jakichkolwiek urządzeń wymuszających lub zaburzających działanie kominów lub wentylacji grawitacyjnej,
  • Przed kąpielą należy dokładnie przewietrzyć łazienkę, a podczas napełniania wanny wodą należy uchylić jedno z okien w mieszkaniu, i nie przebywać w łazience,
  • Nie wolno dokonywać ingerencji w działanie istniejących - projektowych przewodów kominowych i wentylacyjnych (samowolne przeróbki, układanie rur wodnych w ściankach kominowych, zagruzowywanie),

W przypadkach samowolnych ingerencji w w/w przewody ewentualna odpowiedzialność karna za utratę życia lub zdrowia osób spada na sprawcę przeróbek.

W przypadku podejrzeń o niewłaściwą pracę instalacji wentylacji grawitacyjnej lub instalacji spalinowej – należy powstrzymać się od użytkowania urządzeń gazowych i bezzwłocznie powiadomić Dział Techniczny Spółdzielni tel. 12- 648-67-55 lub 12- 648-02-22.