uwaga

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bieńczyce"  ogłasza przetarg ofertowy ograniczony na najem pomieszczeń dodatkowych (schowków), których lokalizację zamieszczamy poniższej w tabeli. 

 

 

os. Strusia 
lp. bud. klatka lokalizacja powierzchnia w m2
1 bud. 3 2 Zabudowa korytarza piwnicznego 1,92
2 bud. 3 5 Piwnica pod schodami  2,20
3 bud. 4 1 Piwnica pod schodami  2,20
4 bud. 4 2 Zabudowa korytarza piwnicznego  2,20
5 bud. 6
4 Piwnica po zaworze gazowym 1,60
6 bud. 9
2 Piwnica pod schodami 2,20
7 bud. 10
2 Zabudowa części korytarza piwnicznego 1,40
8 bud. 10 4 Zabudowa części korytarza piwnicznego 1,60
9 bud. 11
6 Piwnica pod schodami 2,20
10 bud. 14
6 Piwnica pod schodami 0,61
11 bud. 15 5 Zabudowa części korytarza piwnicznego 1,44
12 bud. 16 2 Piwnica pod schodami 0,60
13 bud. 16
4 Piwnica pod schodami 2,20
14 bud. 18 3 Zabudowa po zaworze I poziom piwnicy 0/1 2,20
os. Kombatantów 
1 bud. 5 pomiędzy 5 a 6 piętrem 1,3
2 bud.5 piwnica 7,8
3 bud. 6 pomiędzy parterem a 1 piętrem 1,4
4 bud. 9 2 pomiędzy 8 a 9 piętrem 1,7
5 bud. 9 2 piwnica
6 bud. 10 5 pomiędzy 3 a 4 piętrem 3,6
7 bud. 10 7 pomiędzy parterem a 1 piętrem 3,2
8 bud. 10 7 pomiędzy 4 a 5 piętrem 1,5
9 bud. 10 7 pomiędzy 6 a 7 piętrem 1,5
10 bud. 10 7 piwnica
os. Wysokie
1 bud. 3B   piwnica 1,17
2 bud. 4 2 3 1,60
3 bud. 4 2 6 1,60
4 bud. 4 2 7 1,60
5 bud. 12 2 7 1,60
6 bud. 13 2 9 1,60
os. Kalinowe
      ---  
os. Na Lotnisku
1 bud. 16 6 Pomieszczenie po zaworze 4,8
   

 

W ofercie należy podać:

  • deklarowaną wysokość czynszu najmu za 1m2 brutto, nie mniej niż 10,00 zł. za 1m2,
  • dane oferenta ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy).

Oferty mogą składać tylko dysponenci lokali mieszkalnych zlokalizowanych w tej samej klatce schodowej co schowek, którzy nie zalegają z opłatami za lokal mieszkalny.
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. "Bieńczyce", os. Kombatantów 1 - dziennik podawczy lub poprzez adres e-mail dostępny na naszej stronie. Podania będą rozpatrywane w ostatnią środę każdego miesiąca. Proponowany termin objęcia - od pierwszego dnia następnego miesiąca.
Ewentualne oglądanie pomieszczeń należy uzgodnić z administratorem osiedla pod numerem telefonu:

12 349-78-00.

Jednocześnie S.M. "Bieńczyce" zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez konieczności informowania pozostałych oferentów o dokonanym wyborze oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.