Drukuj

dostawa 2
Zarząd Spółdzielni zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców zasobów Spółdzielni o dbałość o majątek wspólny, korzystania z lokali oraz z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania innym użytkownikom lokali oraz współdziałania z nimi w ochronie ich mienia i nieruchomości wspólnej.
Poniżej przypominamy podstawowe zasady współzamieszkiwania i współużytkowania budynków i terenów, aby wszystkim zamieszkiwało się spokojnie i bezstresowo.

 

Zasady zachowania ciszy i bezpieczeństwa

Utrzymanie czystości

 

Wszystkie pozostałe przepisy wewnętrzne SM „Bieńczyce” i Gminy Miasta Krakowa załączone są do tego artykułu.