ludek lupa

 

Informacja o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy kodeks postępowania cywilnego i prawa spółdzielczego.

 W czerwcu 2017 roku został złożony w Sejmie RP projekt zmiany przepisów ustawowych w zakresie spółdzielni mieszkaniowych i zmianie niektórych innych ustaw druk - Sejmowy1624. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2017r. numer pozycji 1596. Ustawa wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu, czyli 9 września 2017r. Zamieszczamy tekst jednolity z analizą wprowadzonych zmian w 2017 roku.

Przedmiotowa Ustawa wywołuje istotne skutki dla wszystkich członków spółdzielni mieszkaniowych w kraju.

Na dzień redagowania niniejszej informacji ( 6 września 2017r. ) nie pojawił się jeszcze tekst jednolity.

Wobec powyższego połączyliśmy tekst obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z wprowadzonymi zmianami.

Zastrzegamy, że te materiały zostały sporządzone na potrzeby naszej Spółdzielni jako materiały poglądowe.

Zatem nie są to materiały oficjalnie opublikowane i nie mogą stanowić skutecznej podstawy prawnej.

W załączeniu zamieszczamy:

1. Tekst jednolity USM, Kodeksu Postępowania Cywilnego i zmianie Prawa Spółdzielczego oraz przepisy końcowe w wersji trzy kolorowej (dotychczasowe przepisy + skreślenia + nowe przepisy).

2. Tekst jednolity USM Tekst jednolity USM, Kodeksu Postępowania Cywilnego i zmianie Prawa Spółdzielczego oraz przepisy końcowe w wersji dwu kolorowej (dotychczasowe przepisy + nowe przepisy) - bez przepisów skreślonych.

3. Dziennik Ustaw z 25 sierpnia 2017r. poz 1596.