Źródło http://www.niebieskalinia.pl/

Jeżeli doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy domowej i szukasz pomocy to otrzymasz pomoc od innych osób a nawet wsparcie wielu służb.

Ta pomoc może być udzielona przez Policję, Prokuraturę, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i wielu innych instytucji.

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 801 12 00 02


Punkty Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą:
dla Dzielnicy Nowa Huta – Filia nr 9 MOPS, os. Teatralne 24, tel. 12 643-15-23. lub tel. 12 644 76 09
dla Dzielnicy Krowodrza – Filia nr 7 MOPS, al. Słowackiego 46, tel. 12 634-31-15
dla Dzielnicy Śródmieście – Filia nr 1 MOPS, ul. Rzeźnicza 2, tel. 12 430-45-45
dla Dzielnicy Podgórza – Filia nr 3 MOPS, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, tel. 12 257-00-14