Drukuj

hydraulik 2

Kanalizacja nie jest śmietnikiem !!!

W ostatnim okresie w zarządzanych budynkach nastąpiło wiele awarii pionów kanalizacyjnych polegających na zatykaniu przewodów pionowych i poziomych, co powodowało wydostanie się fekaliów na podłogi w mieszkaniach. Bezpośrednimi sprawcami takich awarii są mieszkańcy (Wasi sąsiedzi), którzy nie stosują się do prawidłowych zasad użytkowania kanalizacji. Pamiętać należy, że instalacja kanalizacyjna służy wyłącznie do celów załatwiania potrzeb fizjologicznych ! A nie jako śmietnik !!

 

Takie awarie powodują duże straty w lokalach mieszkalnych oraz duży dyskomfort związany z usunięciem tych fekaliów.
Podczas usuwania tych awarii - przetykania pionów stwierdzono, że powodem zatkania pionu było wrzucanie przez mieszkańców do instalacji kanalizacyjnej niedopuszczalnych przedmiotów, w tym stwierdzono obecność:

W przypadkach takich awarii czasowo zamykana jest woda w pionie mieszkań, a pomimo to zalewanie mieszkań nie ustępuje ponieważ niektórzy mieszkańcy beztrosko nadal używają wody z innych pionów do zatkanej kanalizacji zalewając swoich sąsiadów.
Poszkodowani mieszkańcy do nas apelują o zapobieganie takim awariom, a przecież zatkanie tych pionów kanalizacyjnych wynika wyłącznie z niewłaściwego użytkowania kanalizacji przez mieszkańców.
Koszty udrażniania kanalizacji obciążają koszty eksploatacji danej nieruchomości

Wobec powyższego prosimy o użytkowanie instalacji kanalizacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem i nie wrzucanie do instalacji kanalizacyjnej żadnych przedmiotów, które należy wyrzucać do śmietnika !!!

W żadnym przypadku nie wolno wlewać lub wrzucać do kanalizacji zanieczyszczeń zawierających glinę, cement, gips, jak również farby lub kleje.
Te substancje spowodują trwałe przewężenia rur kanalizacyjnych i konieczność wymiany całego pionu kanalizacyjnego w mieszkaniach.
Koszty tej wymiany i zniszczenia w lokalach obciążają wszystkich mieszkańców.

RURARURA 2


W przypadkach postępujących w krótkim czasie awarii całkowicie wyczyszczonego pionu kanalizacyjnego, Spółdzielnia nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe w mieszkaniach.

Mieszkańcy powinni sami zadbać, żeby ich mieszkania nie wyglądały jak na poniższych przykładach:

KibelZalanie 5Zalanie 2

Zalanie 7 zalanie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeprowadza w tym temacie kampanię informacyjną – pouczającą. Co należy odczytać, że ten problem zaczyna być problemem powszechnym.

MPWIK plakat mały