Spółdzielnia uprzejmie przypomina wszystkim mieszkańcom, że w okresie zimowym zachodzi konieczności zamykania bram wejściowych na klatki schodowe jak również bezwzględnego identyfikowania osób postronnych próbujących się dostać się do budynku.

Zbliża się sezon jesienno-zimowy i takich „chętnych”, którzy będą chcieli zanocować na klatce będzie dużo, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o nieumożliwianie wejścia takim ludziom do budynku.

Osoby takie dewastują wspólne mienie mieszkańców, powodują zaśmiecanie klatki schodowej, często nawet odchodami fizjologicznymi i mogą być nawet niebezpieczne !!!

Mieszkańcy dla wspólnego dobra powinni zadbać o zabezpieczenie swojego mienia i nie dopuszczanie do przebywania osób postronnych w budynkach.

W przypadku kiedy osoby postronne przebywają już na klatce mieszkańcy powinni zgłosić to (nawet anonimowo) do Straży Miejskiej telefon 12/640-51-15 oraz: 986 lub Policji telefon:12/615-29-11 oraz: 997. Tylko te służby są uprawione do egzekwowania przepisów prawa i usuwanie zagrożeń z budynków mieszkalnych. Bezdomni mają możliwość nocować w noclegowni na ul. Makuszyńskiego 19 (telefon: 12/684-03-73).