kierunek

 

Z uwagi na kierowane do Spółdzielni prośby członków Spółdzielni dotyczące zagadnień związanych z dysponowaniem majątkiem (w tym mieszkaniem) w różnych sytuacjach życiowych, a w szczególności: sprzedażą, przekazaniem (darowizną), zabezpieczeniem, dziedziczeniem, spadkiem lub sporządzeniem testamentu, Spółdzielnia tytułem próby uruchamia dla członków bezpłatne porady prawne.

 

Następny dyżur Prawnika odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020r. od 1400 do 1600 w siedzibie Spółdzielni w os. Kombatantów 1 piętro 1. 

W zależności od zainteresowania członków takimi usługami Spółdzielnia będzie kontynuować takie porady w każdy trzeci wtorek każdego miesiąca w powyższych godzinach. Zapraszamy wszystkich członków zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej w zakresie spraw związanych z dysponowaniem majątkiem, w tym tytułem prawnym do lokalu.